Kloakmester

tv inspektion kloak

Aut. Kloakmester

KASVI er en effektivt, moderne og kvalitetsbevist firma med egen Kloakmesterautorisation, som udfører opgaver for såvel private, erhverv, boligforeninger, institutioner og det Offentlige.

Vi samarbejder med nøje udvalgte underentreprenører i forskellige fagentrepriser. Vi udfører enhver opgave med vor egen deltagelse, som sikrer korrekt udførelse, hensigtsmæssig planlægning og koordinering.

Eksempler på hvad vi udfører inden for kloakservice:

 • Ny anlæg
 • Renovering af gl. kloak
 • Regnvandsbrønd
 • Tagbrønd
 • Skelbrønd
 • Faskine
 • Pumpebrønd
 • Gulvafløb
 • Kloakledning
 • Punktreparation
 • TV-inspektion
 • Gravearbejde
 • Omfangsdræn
 • Håndtering af overfladevand
 • Nedsivning i åbent land

KASVI tilbyder rådgivning om materialer og myndighedskrav til din kloak, så du får klarhed omkring hvordan dine behov dækkes på den korrekte måde. Vi tilbyder også at udføre tv inspektion på din kloak og give en vurdering på tilstanden af disse og hvorvidt der skulle være problemer med fald eller brud på ledningerne.

Vi løser både store og små opgaver inden for kloak- alt afhængig af behov.

Mange kloakeringer er etableret samtidigt med at huset eller ejendommen er opført. Af gode grunde kan man ikke visuelt se sin kloak og rør efter selv, og derfor er der rigtig mange som glemmer at disse også skal serviceres og vedligeholdes, og til tider udskiftes.

Vi tilbyder alt i kloak hvor end det er oprensning af en sandfangs brønd eller nyetablering af kloaksystemer.

 Har du problemer med rotter i din kloak, tilbyder vi rådgivning og montering af rottespære efter behov, og vi laver derudover serviceaftaler således at rottespærret bliver ved med at virke i mange år efter monteringen i din kloak.

kontakt os