Ejendomsservice – Serviceaftaler der virker

Hos KASVI skræddersyer vi serviceaftaler der dækker dit behov for ejendomsservice hele året

KASVI EJENDOMSSERVICE

Hos KASVI tilbyder vi helårlig ejendomsservice, som udføres efter en aftale vi sammen skræddersyer til at dække dine ønsker og behov. Med KASVI EJENDOMSSERVICE får du en professionelle samarbejdspartner, som sikrer at dine ejendomme fremstår ren- og vedligeholdte året rundt.

KASVI EJENDOMSSERVICE varetager opgaver for private udlejere, bolig- og grundejerforeninger, virksomheder samt private og offentlige institutioner.

Du skal vælge KASVI EJENDOMSSERVICE, hvis høj kvalitet, overholdte aftaler og faglig dygtige og servicemindede medarbejdere står højt på din tjekliste. Hos KASVI har vi ikke en fast listepris på ejendomsservice, men derimod løsninger der er tilpasset dit behov. Det betyder at du altid har et overblik over hvad KASVI EJENDOMSSERVICE koster for dig.

Hvad kan vi hjælpe med?

Ejendomsservice dækker over en række drifts- og vedligeholdes aktiviteter. Disse er med til at pleje og beskytte bygningerne og ejendommens grå og grønne områder (belægninger, græs, træer, bede, hække m.fl.).

Hos KASVI EJENDOMSSERVICE tilbyder vi hele pakken, og vi vil i fællesskab skræddersy serviceaftalen efter dine ønsker og behov.

Alle pedel & viceværts opgaver

KASVI EJENDOMSSERVICE kan varetage alle pedel og viceværts opgaver. Dette dækker blandt andet over tilsyn med ejendommen, installationer og vedligeholdelse af udenomsarealerne. Herudover kan KASVI stå for lejlighedssyn ved ind- og udflytning, den lovpligtige vedligeholdelsesplan for den beboelige del af ejendommen samt tilkald, hvis en beboer oplever akutte problemer.

Læs mere om en KASVI Vicevært her.

Vi holder dine grønne områder

Hos KASVI har vi mere end 20 års erfaring med haveservice, så at lad os passe og pleje din ejendoms grønne områder burde næsten være en selvfølge. KASVI klare alt fra den faste vedligeholdelse af græsplænen og hækken til anlæggelse af nye grønne områder.

Læs mere om KASVI’s grønne service her.

Ren- og vedligeholdelse af hårde belægninger

Med KASVI EJENDOMSSERVICE kan du være sikker på, at dine fliser, parkeringspladser og andre hårde belægninger er i god stand. Hos KASVI tilbyder vi at klare alt fra bekæmpelse og forebyggelse mod alger, mos og ukrudt, fjernelse af skrald og grønt nedfald samt en god gang rensning med f.eks. højtryksrenseren. Hvis der f.eks. skal anlægges en ny sti eller terrasse, så klare KASVI selvfølgelig også det i et snuptag.

Sæsonklargøring

KASVI ved hvor vigtig en præsentable ejendom er – både overfor potentielle kunder, lejere og besøgende. Om det er indgangspartiet til virksomheden, de grønne områder på ejendommen eller stierne som leder besøgende rundt på matriklen, så kan du trykt lade KASVI stå for sæsonklargøringen af disse.

Typisk vil sæsonklargøringen foregå i for- eller efterår, hvor ejendommens grønne og grå områder gøres klar til sommeren eller vinteren. Alt efter årstiden, ejendommen og dine ønsker, så indeholder en sæsonklargøring alt fra hækklipning, gødskning af græsplænen og planterne, algebekæmpelse på stier, skure og skilte til opfyldning med granitskærver eller bark og flise i bede, stier og indkørsler.

Læs mere om sæsonklargøring her.

Snerydning og saltning – fast aftale eller efter behov

I vinterhalvåret skal vinterbekæmpelse der sørges for, at fortove, p-pladser, stier m.fl. er fremkommelige for beboerne være højt på prioriteringslisten. Her tilbyder KASVI EJENDOMSSERVICE at klare både snerydningen og saltning for dig. Dette kan gøres efter en fast aftale eller som tilkald, hvis der opstår et akut behov.

Du kan læse mere om vinterbekæmpelse her.

Alt indenfor kloak arbejde

Hos KASVI kan vi kalde os autoriseret kloakmester, hvilket du kan drage fordel af som kunde hos KASVI EJENDOMSSERVICE. Som autoriseret kloakmester klare vi alle opgaver indenfor kloak, såsom TV-Inspektion, renovering og reparation af gamle anlæg og sikring mod rotter og andre skadedyr.

Læs mere om KASVI Kloakservice her.

Rådgivning og assistance til andre opgaver

Selvom vi kan det meste hos KASVI, så ved vi også godt at man bør lade andre komme til fadet, når ens kompetencer ikke er fyldestgørende. Derfor kan KASVI EJENDOMSSERVICE tilbyde rådgivning og assistance til en række yderligere services som f.eks. trappevask og tømre-, murer- og elektrikerarbejde. Hos KASVI er vi nemlig gode til at skabe holdbare relationer. Vi har derfor et stor netværk af stabile og kompetente samarbejdspartnere, som vi gerne trækker på, hvis en opgave kræver kompetencer som KASVI ikke har i huset.

Ejendomsservice på dine vilkår

Hos KASVI EJENDOMSSERVICE ser vi os som den moderne vicevært. Kasvi sørger for at stort set alle opgaver der måtte være på ejendommen, bliver samlet hos en leverandør. Hvilket gør det hele meget nemmere for dig som kunde. Du har kun et nummer du skal kontakt før en given opgave er i gang med at blive løst.

Med KASVI EJENSOMSERVICE får du en fast samarbejdspartner der varetager dine interesser på din ejendommen. KASVI sætter en ære i at ejendom altid fremstår ren- og vedligeholdte.

Ejendomsservice burde være et fast punkt på alle udlejere, bolig- og grundejerforeninger samt virksomheders must-have liste. Dette fordi fordelene ved en god og effektiv ejendomsservice er mange. Som så mange andre steder, så er løbende vedligeholdelse givet godt ud. En pæn og vedligeholdt ejendom er nemlig med til, at holde skader og store reparation væk – det er lettere at tømme tagrende i dag fremfor at skifte den næste år.

Et samarbejde med KASVI EJENDOMSSERVICE skal ses som et partnerskab, hvor vi sammen arbejder på at finde en langtidsholdbar løsning på dine ønsker og behov. Netop derfor er det vigtigt for os, at vi finder en fælles forståelse for samarbejdet inden underskrift sættes. Over en kop kaffe tager vi en snak med dig om dine ønsker, dine opgaver og dine forventninger. På den måde sikre vi, at vores uforpligtende tilbud passer til det du har behov for.

Hvad koster Ejendomsservice?

Hos KASVI EJENDOMSSERVICE har vi ingen faste priser, men kun løsninger tilpasset præcis til dit behov. Sammen skræddersyer vi en løsning, som dækker dine ønsker og behov til den helt rigtige pris.

Som udgangspunkt kan en lang række af omkostningerne ved ejendomsservice fastlægges ud fra en række faste parametre. Det kan være alt fra hvor stor er græsplænen, hvor mange lejligheder er der i ejendommen og hvor tit vil du have at KASVI EJENDOMSSERVICE kommer forbi og laver et generelt opsyn. De skjulte omkostninger ved manglede eller dårlig ejendomsservice kan derimod være langt svære at gennemskue.

Værdiforringelse af bygninger, belægning m.fl.

Hvis ikke bygninger, belægningen m.fl. løbende bliver vedligeholdt vil den samlede værdi af ejendomme kun gå en vej, og det er ned af.

Manglede lejere og faldende lejeindtægter

Manglede pleje af lejligheder, opgange, bygning og de udenoms liggende arealer har en stor betydning, når det kommer til at holde og ikke mindst tiltrække nye lejere. For hvem har lyst til at flytte ind i en lejlighed der er ved at falde fra hinanden mens p-pladsen flyder med skrald? Det er nok de færreste der har det, i hvert fald uden at få et ordentlig afslag i huslejen.

Sne, saltning og diverse kommunale påbud

Det er altid dit ansvar, som ejer af ejendomme, at sørge for snerydning og saltning. Mangler på dette kan føre til både kommunale påbud om at få bragt det i orden. I værste tilfælde kan der også komme erstatningskrav ved f.eks. skader opstået ved fald på et tiliset fortov. Om sommeren skal ejendommen være fri for vild pastinak, bjørneklo og andre giftige planter, da disse kan udgøre en sikkerhedsrisiko for beboer og besøgende da det ellers igen kan lede til et påbud fra kommunen.

Flere klager fra beboere og brugerne

Flyder ejendomme med affald, er vaskemaskinerne altid i stykker eller er de grønne områder helt tilgroet? Jamen så er der stor risiko for, at beboerne klager og at du herefter skal til at tage hånd om disse.

Med KASVI EJENDOMSSERVICE slipper du for at tænke på de skjulte omkostninger da et samarbejde med KASVI sikre en ren- og velplejet ejendom – både ind- og udvendig.

Kontakt os