Vinterbekæmpelse

vinterbekæmpelse og snerydning

Vinterbekæmpelse - Kun for Erhverv

 

Bliv fri for at tænke på snerydning og saltning

Intet er smukkere end nyfalden sne, men det betyder også glatte belægninger, som evt. kunne resultere i ulykker på dine arealer. KASVI har over 30 års erfaring, samt stort netværk af samarbejdspartnere til at løfte opgaven med at rydde sne og salte.

 

KASVI har døgnbemandet vinter vagt som kører rundt om natten når der er risiko for glatføre og tjekker div. lokationer, og derpå kalder mandskab ud efter behov.

 

SNERYDNING OG SALTNING

KASVI udarbejder i samarbejde med dig en plan for vinterbekæmpelse, således at behov og ønsker forventningsafstemmes i forhold til udførselstidspunkt og hvor sneen skal opmagasineres mv.

Der vil blive udarbejdet et luftfoto hvor de berørte områder markeres og en beskrivelse af eks. trapper, indgange og risikozoner.

 

KASVI rykker ud til snerydning efter behov, og der saltes altid bagefter. Trapper, mindre arealer hvor vi ikke kan komme til med de små maskiner, udføres det med håndkraft. På de store arealer bliver der brugt store traktorer med sneplov og saltspreder.

 

Hvorfor lade KASVI stå for vintertjenesten?

  • Vi har døgnbemanding
  • Vi sørger for at holde os orienteret om vejrforholdene
  • Vi kører personlig rundt om natten og tjekker div. Lokationer
  • Vi har en moderne maskinpark samt en stor netværk af samarbejdspartnere
  • Vi rydder altid til tiden

kontakt os