Kloakseparering

Pris på kloakseparering og hvordan foregår kloakseparering på din egen grund

Hvordan foregår kloakseparering?

Den helt simple forklaring er at man ved kloakseparering deler sin kloak op i to. I dag har mange en fællesledning, som afleder både regn- og spildevand. Ved en kloakseparering deles denne fællesledning op i to, hvor regn- og spildevand derved holdes adskilt. Dette gøres både i ’vejen’, hvor det offentlige afholder udgifterne, og på din egne grund.

Før kloaksepareringen foretages ledes alt vand til renseanlægget. Hvorimod det kun er spildevandet der ledes til renseanlægget efter kloaksepareringen. Regnvandet ledes derimod ud i søer, vandløb, havet eller afledes lokalt på grunden. Dette både mindsker presset på renseanlæggene, er en del af en større klimasikring og er med til at holde spildevandsafgiften nede.

Ved kloakseparering skal du blandet andet være opmærksom på:

  • Hvornår det er aktuel for dig at foretage kloaksepareringen
  • At du ikke kan nægte at lave kloakseparering på din private grund, hvis der kommer et kommunalt påbud.
  • At det er dig, som grundejer der hænger på hele regningen for kloaksepareringen
  • Om der gælder specielle regler for din bolig, f.eks. hvis du i dag bor på landet og er uden kloak
  • At arbejdet kan gribe om sig, hvis der under arbejdet med kloaksepareringen opdages fejl eller mangler i det eksisterende kloaksystem
  • At det skal være en autoriseret kloakmester, som KASVI, der skal udføre arbejdet

Hvad er min tidsfrist for kloakseparering?

Når det er blevet vedtaget (fra politiskside) at du skal foretage en kloakseparering på din grund. Så har du typisk en tidsfrist på 5 år, til du som grundejer skal have omdannet dine nuværende kloak til et separeret kloaksystem. Denne tidsfrist vil du få besked om fra din kommune og/eller dit lokale vandværk.

Du kan vælge om din private kloakseparering på egen grund udføres før, samtidig eller efter at den offentlige del af kloaksepareringen sker (det er typisk den del af kloakken der ligger i vejen uden foran din grund).

Er du i tvivl hvornår du skal i gang med kloaksepareringen, så kan du altid tage fat i dit lokale vandværk for at høre nærmere herom.

Kloakseparering projekt på privat grund i Herning

Hvad er prisen på kloakseparering?

Prisen på en kloakseparering ved et normalt parcelhus vil typisk ligge på 20.000 til 50.000 kr.. Dette selvfølgelig med forbehold for diverse, som kan trække prisen i begge retninger. Det kan f.eks. være:

  • Reparation af eksisterende kloak, hvis der viser sig at være skader herpå
  • Hvordan dybt i jorden ligger din eksisterende og nye kloak. Ved mere end 1,5 meter kommer der ofte en merpris på pr. meter
  • Skal der tages forbehold for evt. oversvømmelser i kælderen kan der komme merudgifter til f.eks. etablering af højvandslukke
  • I nogle tilfælde kan regnvand føres til faskine fremfor kloak, og derved kan der spares omkostninger til etablering af ”ekstra” kloak

I nogle kommuner kan du få refunderet en del af omkostningerne til kloaksepareringen. I Herning kommune er tilskuddet f.eks. blevet sat op fra 6.000 til 7.000 kr. i 2022 til en Ø425 skelbrønd til spildevand.

Få et tilbud på kloakseparering fra KASVI

Så har du allerede fået påbud om, eller vil du bare gerne være ude i god til med kloaksepareringen, så giver KASVI gerne et uforpligtende tilbud.

Hos KASVI kan vi hjælpe dig igennem hele kloaksepareringen – vi rådgiver om selve kloaksepareringen, udføre den og søger for at få hentet evt. alt fra tegninger over nuværende kloak til evt. tilskud hjem fra kommunen.

Tag fat i KASVI allerede i dag for at høre nærmere omkring hvordan vi kan hjælpe med kloakseparering hos dig – Det gøre du ved at ringe på 70707665 eller send en mail til info@kasvi.dk.

Kontakt os