Vicevært

Med en viceværtaftale med KASVI fungere din ejendom for både beboere og brugere

Hvad laver en vicevært?

Viceværten, pedellen, gårdmanden eller ejendomsservicetekniker udfører en bred vifte af forskellige opgaver. Ofte er det en god blanding af små og mellemstore opgaver der kan involvere både mennesker, bygning og udendørsarealer. En ting har opgaverne dog til fælles – de kræver at viceværtens hoved og hænder er skruet rigtigt på.

Hos KASVI står vores viceværter klar til at hjælpe med alle typer opgaver på ejendommen. Udførslen og håndteringen af reparationer, ren- og vedligeholdelse og andre opgaver på ejendommen varetages professionelt og effektivt. De udførte viceværts opgaver udføres altid i overensstemmelse med ejeren af ejendommen og eventuelle lejer/bruger af denne.

Herunder kan du læse mere om hvad en vicevært typiske har af opgaver.

Ren- og vedligeholdelse af ejendommen

En KASVI vicevært sørge for at ejendomme fremstår flot og rengjort. Dette indebærer alt fra affaldshåndtering, feje/suge for bladet og andet nedfald samt et generelt opsyn med udearealerne.

Som en ekstraservice kan KASVI også tilbyde rengøring, dette alt fra trappevask til rengøring i forbindelse med udflytninger.

Kontrol af belysning – inde og ude

Viceværten står ofte også for det løbende opsyn med belysningen på ejendommen. Denne service kan indeholde alt fra indkøb af samt udskiftning af sprungne pære til reparationer af lamperne ved uheld, hærværk eller almindeligt slid.

Med en KASVI vicevært er du sikker på, at beboerne trygt kan bevæge sig rundt på ejendomme hele dagen. Vi sørger for, at lyset i opgangen, ved hoveddøren, på p-plads og ved storskraldsrummet altid fungerer.

Lejerbesøg og beboerkontakt

Er du træt af at have beboer hængende i røret hele tiden? Så lad KASVI stå for beboerkontakten og de lejerbesøg dette kaster af sig.

Hos KASVI er vores viceværter serviceminded og yder altid en professionel service, når de er på lejerbesøg. Kompetencerne hos vores viceværter er mange, og vi klarer alt fra udskiftningen af toilettet til den mindre reparation af radiatoren.

Sæsonklargøring - Klipning af hæk

Ind- og udflytningssyn

Der er som regel en del arbejde i forbindelse med ind- og udflytninger. Hos KASVI kan vi klare alt fra ind- og udflytningssyn inkl. synsrapporter, aflæsning af måler og håndtering af håndværkere – her bruger vi gerne dine normale håndværkere ellers kan trækker vi på en række faste samarbejdspartner, som vi ved leveret et solidt stykke arbejde til skarpe priser.

Saltning og snerydning

Med vinterbekæmpelse som en del af viceværtsaftalen sørger KASVI for saltning og snerydning på stier, p-pladsen og fortovet. Alt sammen så beboerne trygt kan færdes på udearealerne, selv når Danmark er ramt af sne og slud.

Du kan læse mere om vores vinterbekæmpelse her.

Hvad koster en vicevært?

At give en fast pris på en vicevært kan være svært, da arbejdet og ikke mindst mængden heraf kan svinge meget fra uge til uge.

Typisk vil KASVI og kunden indgå en fast aftale omkring en række arbejdsopgaver, som viceværten udfører hver måned. Herudover indeholder aftalen et punkt omkring ekstra arbejde som udføres på medgået tid til en fast aftalt timeløn, hvor alt der ikke høre ind under den faste aftale falder ind.

Den faste aftale inkluderer typisk en række faste opsyn på ejendommen, hvor affaldshåndtering og den generelle ren- og vedligeholdelse indgår herunder kontrol af belysningen. Hvorimod lejerbesøg og vinterbekæmpelse ofte bliver afregnet på medgået tid, da arbejdsmængden heri er meget varierende.

Ofte er viceværtsservicen en del af hele ejendomsservice-pakken, som også indeholder løbende vedligeholdelse af ejendommens grønne områder som græs- og hækklipning, beskæring af træer, lugning af bede og hvad din ejendom ellers har behov for.

Kontakt os